• Home
 • مدیر موفق

مدیر موفق

تقریباً به تعداد نویسندگان كتب مدیریت، تعریف مدیریت وجود دارد.

مدیریت یعنی كار كردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی. لازمه موفقیت  آن است كه همه مدیران به مهارت های اجتماعی و انسانی مجهز باشند. به عبارت دیگر مدیریت عبارت است از دستیابی به هدف های سازمانی از طریق هدایت و رهبری.

موفقیت یک مدیر در یک سازمان، در نوع عملکرد سازمان، کارخانه و شرکت کاملا محسوس و قابل درک می باشد. شما با ورود به یک سازمان و یا اداره و یا حتی یک شرکت کوچک نیز می توانید به موفق و یا عدم موفقیت مدیر آن مجموعه پی ببرید.

ولی یک سوال : یک مدیر موفق چه ویژگی هایی دارد؟ چه اصولی برای مدیریت موفق وجود دارد؟

برخی حوزه های مهارتی که در فراگرد مدیریت ضرورت دارد عبارت اند از :

مهارت فنی : توانایی به كار بردن دانش، روش ها، فنون و ابزار كه لازمه انجام وظایف خاص است و از طریق تجربه، تحصیل و كاروزی كسب می‌شود.

مهارت انسانی : توانائی و قدرت تشخیص در كار كردن با مردم و انجام دادن كار به وسیله آنها كه شامل درك و فهم و انگیزش و به كار بردن مدیرت مؤثر است.

مهارت ادراكی : توانایی فهمیدن پیچیدگی های سازمان و شرکت و همچنین آگاهی از این كه آیا خود شخص در خور شرایط سازمان یا شرکت عمل می ‌كند یا نه. این آگاهی موجب می‌ شود كه مدیر به جای این كه فقط بر مبنای هدف ها و نیازهای گروه نزدیك و بلافاصله خود عمل كند و اقدامات خودر ا بر هدف های سازمان استوار سازد.

در این بخش ما با مرور اصول کلی مدیریت و موفقیت در مدیریت شما را در این امر راهنمایی می کنیم.

Visit fbetting.co.uk Betfair Review

پنجره

موفقیت

خود را

باز کنید.

موفقیت یعنی ...

 • اراده بالا
 • مصمم در امور
 • مطابقت با شرایط
 • تحمل شکست

موفق ... دارد

 • هدف و مسیر
 • برنامه منظم
 • اراده بالا
 • همت و نشاط

همراه شماییم در ...

 • مدیریت بازرگانی
 • مشاوره تبلیغات
 • مدیریت تبلیغاتی
 • اجرای تبلیغ

موفقیت شما هدف ماست...
از مشاوره تا مدیریت و سپس اجرا در کنار شمائیم ...
(استفاده از محتوای این مجموعه با ذکر منبع بلامانع می باشد.)